Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 11-11-2011

De kritische noot die wij hier kraken ziet op de invoeging van het nieuwe artikel 11a Advocatenwet, en dan met name het eerste lid van het artikel. De formalisering van de geheimhoudingsplicht van de advocaat is een zet met grote symbolische waarde. De kritiek richt zich echter op de zinsnede ‘Voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald’. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om de geheimhoudingsplicht niet alleen te beperken bij formele wet, maar ook bij algemene maatregel van bestuur of zelfs bij ministeriële regeling. De opname van deze zinsnede miskent niet alleen elementaire beginselen van wetgevingstechniek, het heeft de potentie om inbreuk te maken op de rechten van burgers.

Bron: http://internetconsultatie.nl/herzieningtoezichtadvocatuur

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.