Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 15-12-2015


Ons Cartel Damages Team heeft gereageerd op de consultatie voor het voorontwerp van de Nederlandse wetgever dat strekt tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter omzetting van Richtlijn 2014/104/EU (de zogeheten Kartelschaderichtlijn). 

In de reactie worden verschillende voorstellen gedaan ter verbetering van de voorgestelde wettekst, waaronder op het gebied van de aansprakelijkheid van moedervennootschappen, het doorberekeningsverweer, de verjaringstermijn en de toegang tot informatie. De Kartelschaderichtlijn dient uiterlijk op 27 december 2016 door de Europese lidstaten te zijn omgezet in nationaal recht.

De reactie is opgesteld door Bart Gerretsen, Emma Hameleers, Arnout Koeman, Philip Malanczuk, Barbara Nijs en Herman Speyart.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.