Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 15-12-2015


Ons Cartel Damages Team heeft gereageerd op de consultatie voor het voorontwerp van de Nederlandse wetgever dat strekt tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter omzetting van Richtlijn 2014/104/EU (de zogeheten Kartelschaderichtlijn). 

In de reactie worden verschillende voorstellen gedaan ter verbetering van de voorgestelde wettekst, waaronder op het gebied van de aansprakelijkheid van moedervennootschappen, het doorberekeningsverweer, de verjaringstermijn en de toegang tot informatie. De Kartelschaderichtlijn dient uiterlijk op 27 december 2016 door de Europese lidstaten te zijn omgezet in nationaal recht.

De reactie is opgesteld door Bart Gerretsen, Emma Hameleers, Arnout Koeman, Philip Malanczuk, Barbara Nijs en Herman Speyart.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.