Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 08-12-2022

Op 6 december 2022 oordeelde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor het Nederlandse Caribische gebied dat het discrimineren van partners van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao onrechtmatig is. In deze historische rechtszaak van algemeen belang leverde het cassatieteam van NautaDutilh pro bono advies aan advocaten David Wever en Mirto Murray in Aruba en Curaçao en onze cliënten, de stichting Human Rights Caribbean, Fundacion Orguyo Aruba en twee lesbische paren.

De uitspraken van het Hof behoren tot de meest opmerkelijke arresten op het gebied van de mensenrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze zaak is de wetgeving getoetst aan de anti-discriminatiebepaling in de grondwet van Curaçao respectievelijk Aruba. Belangrijk is dat het Hof oordeelt dat het wel degelijk bevoegd is uitspraak te doen in deze zaak en daarmee niet op de stoel van de wetgever gaat zitten.

“Deze zaak laat zien dat je echt een verschil kunt maken door het recht in te zetten als instrument voor verandering”, aldus Freerk Vermeulen, die leiding geeft aan het team van NautaDutilh. “Ook juridisch gezien is het een baanbrekende zaak. Het Hof stelt niet alleen dat de beëindiging van onwettige discriminatie moet leiden tot gelijkstelling onder het vermogensrecht, maar ook tot openstelling van het huwelijk zelf. Wereldwijd toch uniek in dit soort procedures.”

“Het feit dat het Hof in zijn arresten het huwelijk openstelt, betekent niet alleen dat partners van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao kunnen trouwen met degene van wie zij houden, zij genieten daarmee ook de wettelijke voordelen die aan het huwelijk zijn verbonden", licht David den Blaauwen toe. “De rechten van lhbti+’ers staan op diverse plaatsen in de wereld onder druk, dus de bevestiging en erkenning van lhbti+-rechten door het Hof betekent veel.”

Het NautaDutilh team in deze zaak bestaat uit Freerk Vermeulen, Aalt Colenbrander en David den Blaauwen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.