Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 06-06-2012


Deze uitspraak gaat over de verdeling van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen en de middengolf. Op 3 maart 2008 heeft de Minister van EL&I twaalf FM-frequenties en vijf AM-frequenties verdeeld door middel van een vergelijkende toets met een financieel bod. De FM-frequenties zijn beschikbaar gekomen na de herindeling van de FM-band in 2003 (Zero base) en in de periode 2003-2007 gebruikt voor het oplossen van ontvangstklachten van de publieke en commerciële omroepen. De AM-frequenties zijn vrijgekomen door intrekking van vergunningen in 2006 en 2007.


Bij het CBb staat de toewijzing van twee FM-kavels centraal: B27 (Ameland 89,4 MHz) en B31 (Cuijk 95,3 MHz). De vergunningen voor het gebruik van deze kavels zijn op 3 maart 2008, tezamen met de andere vergunningen voor de kavels B27 tot en met B37, verleend aan, zoals door de rechtbank in eerste aanleg aangeduid, vergunninghouder S. Het bedrijf van S is in 2007 overgenomen door NDC die aldus bij het CBb optreedt als zijn rechtsopvolger. RATO is het niet eens met de toewijzingen noch de afwijzingen van zijn aanvragen.

Bron: Mediaforum

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.