Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 08-06-2012


ArcelorMittal boekte vandaag een belangrijke overwinning op de hedgefunds SRM en Trafalgar. SRM en Trafalgar stelden dat de fondsen onder hun beheer schade hebben geleden doordat in de juridische fusie tussen Arcelor en Mittal Steel een andere ruilverhouding was gehanteerd dan bij het daaraan voorafgaande openbaar (ruil)bod. Zij stelden ook dat sprake was van marktmanipulatie en verweten de AFM dat zij niet had ingegrepen.
 

De Rechtbank Rotterdam gaf SRM en Trafalgar in 2008 gelijk. Zij oordeelde dat de AFM onzorgvuldig onderzoek had verricht. De rechtbank meende dat aanzienlijke discrepanties bestonden tussen het biedingsbericht en persberichten van ArcelorMittal over de ruilverhouding.

Het CBb stelde de AFM en ArcelorMittal in het gelijk. Het CBb oordeelde dat een fondsbeheerder - naast het fonds - belanghebbende is bij een handhavingsverzoek, omdat zij een rechtsreeks persoonlijk betrokken belang heeft bij de naleving van marktregels. Omdat SRM niet kon aantonen dat zij fondsbeheerder was, viel voor haar het doek. Trafalgar kon dat wel. Het CBb oordeelde echter dat de aanzienlijke discrepanties die de rechtbank had gezien zich bij een juiste lezing van de mededelingen over de ruilverhouding niet voordoen. Dat brengt mee dat de AFM op basis van haar onderzoek tot het oordeel mocht komen dat geen sprake was van marktmanipulatie. De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam werd vernietigd.

Voor ArcelorMittal traden namens NautaDutilh op, Marc Anker, Gerard Carrière, Harmen de Mol van Otterloo, Saskia Nuijten, Paul Olden, Gosse Oosterhoff en Petra Zijp.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.