Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 14-04-2014


In de zaterdageditie van Het Financieele Dagblad werd een artikel gepubliceerd van Christiaan de Brauw en Jos Beckers over het ontbreken van actief toezicht op de biedplicht.

Wie 30% van de stemrechten in een Nederlandse beursvennootschap verkrijgt, moet een bod uitbrengen op de rest van de aandelen. Dit om minderheidsaandeelhouders te beschermen. Christiaan en Jos stellen dat dat toezicht op de biedplicht niet zoals nu het geval is bij de Ondernemingskamer thuishoort maar bij de AFM. 'De Ondernemingskamer is weliswaar als handhavende instantie aangewezen, maar houdt, als passieve rechtelijke instantie, zelf geen toezicht.' aldus Christiaan en Jos. Na zes jaar is inmiddels gebleken dat minderheidsaandeelhouders zelf niet in staat zijn om toezicht te houden. Er bestaat nu 'grote onduidelijkheid over het toepassingsbereik van de biedplicht' en dat staat 'een goed functionerende corporate governance' in de weg. Nederland heeft als enige van 30 EU landen geen benaderbare toezichthouder. Nederland loopt daarmee Europees uit de pas en 'handelt in strijd met Europese overnameregels'. Een gevolg daarvan is dat 'transacties om de verkeerde redenen geen doorgang vinden of moeten worden aangepast'. Dit doet uiteindelijk afbreuk aan de positie van Nederlands als jurisdictie die 'steeds vaker als neutrale vestigingsplaats wordt gekozen door internationale concerns en fusieondernemingen'. 'De tijd is gekomen om de AFM aan te wijzen als toezichthouder', concluderen Christiaan en Jos. 

Lees het volledige artikel op FD.nl (FD abonnement vereist).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.