Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 15-08-2016

Op 8 augustus 2016 is een internetconsultatie gepubliceerd voor wijziging van de
Wet milieubeheer.

Aanleiding voor de wetswijziging is de implementatie van de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC). Deze richtlijn schrijft onder meer een maximalisering van het aandeel conventionele biobrandstoffen voor. Conventionele biobrandstoffen worden geproduceerd van gewassen als maïs en suikerriet en oefenen daarmee druk uit op schaarse landbouwgronden. Meer gebruik van geavanceerde biobrandstoffen, bijvoorbeeld gebaseerd op afvalstoffen, moet de concurrentie met voedsel- en veevoerproductie tegengaan.

Europese lidstaten zijn al jaarlijks verplicht 10% van de transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen te laten bestaan. Hiervoor is in Nederland in mei 2015 het systeem van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) ontwikkeld. Via dit systeem moeten brandstofleveranciers die aan de Nederlandse weg- en railvervoersector leveren, aantonen dat deze leveringen voldoende duurzaam zijn. De leveranciers krijgen per gigajoule geleverde hernieuwbare energie een (verhandelbare) HBE op hun ‘rekening’ bijgeschreven, waarvan het aantal jaarlijks wordt gecontroleerd.
 
Omdat de ILUC-Richtlijn een subdoelstelling geavanceerde biobrandstoffen voorschrijft, introduceert het wetsvoorstel een systeem van gedifferentieerde HBE’s: conventionele, geavanceerde en een restcategorie HBE’s. De verwachting is dat de Tweede Kamer in het najaar 2016 zal vaststellen over hoeveel van welke soort HBE’s een bedrijf moet beschikken om aan zijn jaarverplichting te voldoen.
 
Verder zal in 2020 voor brandstofleveranciers een eenmalige uitstootreductieverplichting gaan gelden. Voor de berekening daarvan zal aan de HBE een reductiewaarde worden toegekend. Daarbij vindt overigens geen differentiatie naar HBE-soort plaats, waardoor deze systematiek in sommige gevallen de individuele prestaties van bedrijven mogelijk onvoldoende zal belonen.

De internetconsultatie wijziging van de Wet Milieubeheer kunt u hier hieronder inzien. U kunt tot 5 september 2016 op de consultatie reageren. 
 
Nader uit te werken items t.b.v. implementatie ILUC-richtlijn
Wijziging Wet milieubeheer tbv ILUC-richtlijn en reductieverplichting richtlijn brandstofkwaliteit

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.