Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Brussels blog
  • 20-03-2018

Uit de cijfers van de jaarlijkse crowdfunding-barometer die de sectorvereniging FinTechBelgium in samenwerking met Trends Business Information heeft opgesteld blijkt dat de Belgische crowdfundingmarkt verdubbeld is in volume ten opzichte van 2016.

Zo haalden bedrijven en organisaties in 2017 meer dan 22 miljoen euro op via 80 financieringstransacties. Vergeleken met andere vormen van financiering blijft dit relatief beperkt, maar na jaren onder de radar gebleven te zijn, lijkt de Belg eindelijk warm te worden voor het fenomeen crowdfunding.

Als antwoord op een schaarste aan financiële middelen ten gevolge van de economische crisis van 2008, ontstond het fenomeen crowdfunding, een verzamelbegrip voor een geheel van alternatieven voor de klassieke financieringstechnieken verstrekt door het bancaire systeem. Deze alternatieven hebben zich sinds enkele jaren in sneltempo ontwikkeld en zijn niet meer weg te denken uit de (sociale) media, die gelden als één van de belangrijkste katalysatoren voor de techniek van crowdfunding. In onze buurlanden, zoals Nederland en Frankrijk, kunnen zij op veel bijval rekenen.

Crowdfunding verschaft enerzijds een persoon (of een groep van personen) die een project wenst te starten, maar hiervoor over onvoldoende startkapitaal beschikt, de mogelijkheid om dit kapitaal op een eenvoudige en snelle manier te verwerven door het project voor te stellen aan een breed publiek. Anderzijds verschaft het deze laatsten de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier financieel te participeren in maatschappelijk waardevolle projecten of ondernemingen. Daarnaast krijgt het publiek, mede dankzij het soepele contact met de (startende) ondernemers, bij wege van hun keuze om al dan niet financieel te participeren, als het ware een stem waardoor het mede kan bepalen welke projecten solide genoeg zijn om mee te helpen realiseren. Een project dat op deze manier deugdelijk gefinancierd is, zal mee borg staan voor een overtuigd en optimistisch publiek en dus voor een voldoende afzetmarkt.

Niet tegenstaande deze voordelen van crowdfunding, bleef België de afgelopen jaren ver onder het niveau van onze buurlanden. De grote sprong voorwaarts is voornamelijk te danken aan het taks shelter-initiatief. De taks shelter voor startende ondernemingen is een belastingvermindering die de fiscus toekent wanneer natuurlijke personen rechtstreeks, via crowdfunding, of via een beleggingsvennootschap investeren in een vennootschap die nog geen vier jaar bestaat. Investeerders die tot maximaal 100.000 euro per belastbaar tijdperk investeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 30 of 45 procent, afhankelijk van de manier waarop wordt geïnvesteerd en de grootte van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Hierdoor kan een investeerder zowel genieten van een belastingvermindering in zijn personenbelasting alsook van een potentiële stijging van de waarde van zijn aandelen in de start-up.

Het taks shelter-initiatief lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Zoals uit de cijfers van de jaarlijkse crowdfunding-barometer blijkt, mobiliseren steeds meer particulieren hun kapitaal en ruilen zij dit in voor risicokapitaal van de met financieringsproblemen (funding gap) kampende start-ups en kmo's. Doordat de overheid een belastingvoordeel toekent, beschouwen de burgers deze relatief nieuwe vorm van beleggen als een vorm van investeren die te vertrouwen is. Dit vertrouwen kreeg overigens ook een boost dankzij het nieuw regelgevend kader inzake crowdfunding welke voorziet in een vergunningensysteem, regels inzake bedrijfsuitoefening, werkingsregels, alsook in een toezicht- en sanctiemechanisme voor zogenaamde crowdfundingplatformen.

Gezien de kloof met onze buurlanden, is het voorbarig om reeds te stellen dat crowdfunding de nieuwe werkelijkheid is geworden. Deze stijgende cijfers getuigen echter wel van een versterking van het Belgisch ondernemersklimaat voor jonge en getalenteerde ondernemers.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.