Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 16-11-2015


Vandaag verzorgt Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van NautaDutilh's Benelux Sector Team Professional Services Firms, een voordracht tijdens een door PwC Forensic Services georganiseerde bijeenkomst over cyber security en de rol en verantwoordelijkheden die bestuurders en commissarissen daarbij hebben.

Monique zal onder andere ingaan op de wettelijk verplichting tot het melden van zogenaamde datalekken, die per 1 januari 2016 in Nederland in werking treedt, en de mogelijke consequenties daarvan voor ondernemingen. Tevens zal zij spreken over cyber security in relatie tot de digitalisering van de samenleving, Big Data en Data Analytics;  'From a standpoint of competitiveness and the potential capture of value, all companies need to take digitalisation and big data seriously.'

Alleen wanneer er in de maatschappij vertrouwen is in de manier waarop ondernemingen data gebruiken en beveiligen en in wat zij ‘beloven’ ten aanzien van privacy, is het volgens Monique mogelijk om digitalisering, de potentie van Big Data en ontsluiting daarvan door data analytics volledig te benutten. Essentieel daarbij, aldus Monique, is dat de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen hiermee rekening houdt in de (executie van de) strategie van de onderneming; transparantie betracht met betrekking tot privacy en de overtuiging bij de stakeholders van de onderneming voedt en behoudt dat de onderneming ‘keeps to its promisses’.

AddThis Sharing Buttons

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.