Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 11-02-2019

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen 2014 geëvalueerd in overleg met landelijke ouderenorganisaties ANBO, NVOG, PCOB-KBO en KNVG. De Code is bedoeld voor verzekeraars die tweede pijler pensioenregelingen uitvoeren en de daarbij betrokken werkgevers. Met de Code wordt nader invulling gegeven aan de waarborging van goed (pensioen)bestuur. In de Code staan uitgangspunten voor procedures rondom toeslagverlening, communicatie, zeggenschap, toezicht en de klachtenregeling. De Code is wettelijk verankerd. De AFM houdt toezicht op het naleven van de Code voor zover het betreft de communicatie en de klachtenregeling van verzekeraars.  

Als gevolg van de evaluatie is de Code op 1 februari 2019 op een aantal punten gewijzigd. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.