Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 13-01-2017

De IVO is per 20 mei 2015 herzien en de herziene IVO zal vanaf 26 juni 2017 toepasselijk zijn. De herziene IVO bevat een aantal verfijningen. Zo is een definitie van het centrum van voornaamste belangen opgenomen en is de regeling omtrent secundaire procedures uitgebreid. Het domein van de verordening is ook uitgebreid naar procedures waarbij de schuldenaar zelf de boedel bestiert en procedures in een situatie waarin slechts “risico op insolventie” bestaat. Van belang is voorts dat de herziene IVO bepalingen bevat met betrekking tot groepen van insolvente vennootschappen en voorziet in een koppeling van de nationale insolventieregisters. De herziene IVO bevat echter geen adequate bepalingen om veel bekritiseerde COMI-verhuizingen die wijziging van het toepasselijke insolventieregime beogen, te beteugelen. Ook zou het wenselijk geweest zijn dat artikel 5 IVO ( art. 8 van de herziene IVO) met betrekking tot zakelijke rechten was herzien.

Ondernemingsrecht 2017/3

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.