Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 01-04-2016


De Wet Modernisering Faillissementsprocedure (WMF) beoogt faillissementen efficiënter, transparanter, sneller, met minder kosten en met realisatie van een hogere opbrengst af te wikkelen. Hiertoe zijn in de WMF op diverse terreinen (o.a. digitalisering, activaverkoop en verificatie van vorderingen)maatregelen voorgesteld. Mr. dr. J.M. Hummelen bespreekt in hoeverre de onder het consultatievoorstel van de WMF voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het met het voorstel beoogde doel.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.