Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 02-03-2015


Op 1 maart 2015 is het Decreet betreffende Complexe Projecten van 25 april 2014 in werking getreden. Het decreet vormt een onderdeel van het administratieve hervormingsproces dat in gang werd gezet op basis van de Visienota van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010. Deze Visienota bestaat uit twee luiken. Enerzijds beoogt ze de versnelling van alle vergunningsprocessen en dit door middel van integratie en vereenvoudiging van de bestaande procedures en het stimuleren van samenwerking tussen de administraties. Het belangrijkste instrument hiervoor is de toekomstige Omgevingsvergunning. Anderzijds zet de Visienota van de Vlaamse Regering in op een grondige hervorming van de aanpak van investeringsprojecten die niet zonder een bestemmingswijziging kunnen worden gerealiseerd. Dit soort projecten vragen naast een vergunningsproces ook om een ruimtelijk planproces.  Dit alles zorgt ervoor dat de doorlooptijd voor deze projecten (te) lang is. Het Decreet betreffende Complexe Projecten wil het tweede luik van de Visienota realiseren.

 

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.