Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 18-03-2022

NautaDutilh heeft op vrijdag 18 maart een reactie ingediend in het kader van de consultatie naar de ordening van de waterstofmarkt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Huidige en toekomstige belanghebbenden op de waterstofmarkt waren gevraagd om input te leveren over de wijze waarop de Nederlandse waterstofmarkt zou moeten worden georganiseerd wat betreft markttoegang, transport, (ondergrondse) waterstofopslag, import/exportterminals, de voorwaarden waaronder partijen mogen werken en hoe gewaarborgd kan worden dat partijen onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot deze diensten.

In het Reactiedocument geven wij aan dat we voor de overheid een faciliterende en coördinerende rol zien op de waterstofmarkt, drempelverlagend en liefst zo tijdelijk en beperkt mogelijk. Daarbij zou het ontwikkelen van een vrije markt op een zo kort mogelijke termijn het uiteindelijke doel van de overheid moeten zijn. NautaDutilh benadrukt dat Nederland bij uitstek geschikt is om koploper in West-Europa (en mogelijk wereldwijd) te worden op het gebied van waterstof, en dat het een gezamenlijke inspanning van overheid en bedrijfsleven zal vergen om die koppositie te verzilveren.

Gaike Dalenoord: “Harm Kerstholt en ik zijn ervan overtuigd dat waterstof een echte aanjager zal zijn bij het realiseren van de Fit for 55-ambities van Europa. Samen met cliënten van ons, zoals Nobian, Koninklijke Vopak en HyCC, zijn we daar naartoe aan het werken.”

Het Reactiedocument is tot stand gekomen op initiatief van Gaike Dalenoord. Met speciale dank aan Harm Kerstholt, Iris Kieft, Jolize Lautenbach, David Wumkes, Nima Lorjé en – last but not least – onze werkstudenten Erik van Engelenburg en Michelle Meevis voor hun waardevolle bijdragen aan dit document.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.