Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 17-10-2018

In najaar van 2017 is in het regeringsakkoord het voornemen opgenomen om vanaf 2020 fiscale beleggingsinstellingen ("FBI's") niet langer direct in vastgoed te laten beleggen. Deze voorgestelde wijziging hing samen met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Inmiddels heeft het kabinet laten weten af te zien van de afschaffing van dividendbelasting. Gelet hierop ziet het kabinet eveneens af van de voorstelde beperking van het FBI-regime.

Momenteel kunnen FBI's zowel direct als indirect beleggen in vastgoed, over hun resultaten zijn zij een vennootschapsbelastingtarief van 0% verschuldigd. Een FBI dient vervolgens jaarlijks - binnen acht maanden na het einde van het boekjaar - haar fiscale resultaat uit te keren aan haar aandeelhouders.

Over deze dividenduitkeringen is uiteraard dividendbelasting verschuldigd. Het maximale tarief is 15%, maar in de praktijk bestaat vaak (deels) een recht op vermindering van de dividendbelasting.

Over Nederlands vastgoed dat gehouden wordt door FBI's zal in principe "gewoon" Nederlandse dividendbelasting worden geheven.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en informeren u graag verder als u vragen heeft.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.