Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 01-06-2010


In het kader van de meldingsplicht worden aandelen en stemrechten van een dochtermaatschappij toegerekend aan haar moeder, omdat deze doorgaans kan bepalen hoe de dochter haar stemrecht moet uitoefenen. De meldingsregeling kent een geclausuleerde uitzondering op deze toerekening voor beheerders van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders, de zogenaamde disaggregation-regel. Deze uitzondering moet, onder gelijke voorwaarden, ook voor het verplicht bod worden ingevoerd.


Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2010, p. 217-225, Kluwer.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.