Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 20-04-2015


Speciaal voor leden van VGM NL en relaties van NautaDutilh vonden begin april bijeenkomsten plaats bij NautaDutilh waar de belangrijkste verschillen tussen het nieuwe ROZ-model huurovereenkomst en algemene bepalingen van februari 2015 en het model uit 2003 besproken werden.

Van de zijde van de ROZ is de achtergrond en de leidraad, die is meegegeven voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe model, toegelicht. Het ROZ-model is nog steeds een verhuurders-model dat met name de belangen van eigenaren beoogt te dienen. Niettemin zijn de meeste wijzigingen - vooral door toevoeging van redelijkheid in de algemene bepalingen - ten gunste van huurders doorgevoerd. 

De nieuwe huurovereenkomst zet op verschillende onderdelen meer aan tot nadenken, doordat deze  meer keuzemogelijkheden bevat dan het model uit 2003. Bepaalde delen in de huurovereenkomst en de algemene bepalingen zijn echter duidelijk compromissen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit artikel 9 dat ziet op asbest en milieu en artikel 10 dat betrekking heeft op duurzaamheid. Partijen doen er verstandig aan datgene wat zij met betrekking tot deze onderwerpen daadwerkelijk overeen willen komen, met elkaar te bespreken en de tekst daarop aan te passen.

Ook in de algemene bepalingen is het compromis zichtbaar. Een goed voorbeeld is artikel 6 dat betrekking heeft op onderverhuur. Huurders wilden een volledig recht van onderhuur en verhuurders wilden geen onderhuur, zoals dat geregeld was in 2003. Onderhuur is nu toegestaan voor groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW, hetgeen een grote groep kan zijn. Alertheid is dus vooral op zijn plaats als er wijzigingen optreden in de groep van huurder.

Ten opzichte van het model uit 2003 ontbreekt een bepaling die betrekking heeft op een uitgevoerd milieuonderzoek (artikelen 6.8.1 en 6.8.2 uit het model 2003). In die gevallen waar sprake kan zijn van bodemverontreiniging en partijen ervoor kiezen een nul rapportage aan te hechten, is het verstandig wel een artikel op te nemen in de bijzondere bepalingen.

Daarnaast ontbreekt een zogeheten schadevergoedingsbeding in het geval van tussentijdse beëindiging. Zo`n beding garandeert niet dat leegstandschade kan worden verhaald, maar zonder beding kan dit sowieso niet. Artikel 24 van de algemene bepalingen voor winkelruimte uit 2012 bevat een dergelijk beding overigens wel. 

Tot slot, partijen lijken nog wel eens te denken dat het ROZ-model een kant en klare standaard huurovereenkomst is. Dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat partijen het ROZ-model als basis kunnen gebruiken voor de onderhandelingen over en het opstellen van hun eigen overeenkomst.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.