Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 05-09-2014


HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681 (ABN AMRO/Berzona)

Op 11 juli jl. wees de Hoge Raad een voor de faillissementsrechtpraktijk belangwekkend en in sommige opzichten verrassend arrest. In een zaak die eigenlijk ging over de vraag of een schuldeiser bij de aanvraag van het faillissement van de schuldenaar over een steunvordering beschikte, geeft de Hoge Raad een belangrijke verduidelijking van zijn beslissing in het Nebula-arrest. De Hoge Raad maakt duidelijk dat hoewel een curator de mogelijkheid heeft om verbintenissen van de schuldenaar niet na te komen, de curator niet een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals het ontruimen van een verhuurd pand of het opeisen van een verhuurde zaak. Goed nieuws voor huurders, lessees en licentiehouders, hoewel vragen blijven bestaan.

 

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.