Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Brussels blog
  • 02-11-2017

Op 27 oktober 2017 heeft de Minsterraad het gezamenlijk plan van premier Charles Michel en minister van justitie Koen Geens om een nieuw soort van internationale handelsrechtbank in het leven te roepen goedgekeurd. Deze Engelstalige rechtbank zal “Brussels International Business Court” (“BIBC”) heten en tracht mogelijke geschillen ten gevolge van de Brexit alsook commerciële geschillen tussen internationale ondernemingen naar Brussel te lokken. De rechtbank zal uniek zijn in haar soort aangezien zij de eerste Engelstalige rechtbank zal zijn in een land waar het Engels niet een officiële taal is.

De BIBC kan omschreven worden als een hybride rechtbank, aangezien zij elementen van een gewone nationale rechtbank combineert met de voordelen van arbitrage. Zo zullen partijen vrijwillig kunnen beslissen om een procedure in te leiden voor de BIBC en kiezen zij het recht dat van toepassing is op de procedure. De pleidooien zullen er in het Engels worden gehouden en de vonnissen in het Engels opgesteld. Er zal geen beroep mogelijk zijn tegen de beslissingen, wat betekent dat de procedures in de tijd worden beperkt. Bovendien zetelen in de BIBC zowel professionele rechters als lekenrechters. Deze laatsten zijn ofwel advocaten ofwel universiteitsprofessoren gespecialiseerd in het internationaal handelsrecht. Dankzij de hoge specialisatiegraad en kwaliteit van de magistraten zal een procedure snel, efficiënt en voorspelbaar kunnen verlopen.

Gelet op de toename van het internationaal handelsverkeer het laatste decennia, waar de voertaal overwegend Engels is en niet-Engelstalige contracten eerder de uitzondering op de regel vormen kan dit initiatief alleen maar worden toegejuicht. Het Belgisch rechtssysteem kent tot op heden enkel Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige rechtbanken, wat niet efficiënt is in een internationale (Engelstalige) context. Zo dienen internationale handelspartijen een beroep te doen op buitenlandse rechtbanken of arbitrage om hun geschillen te beslechten. Dit strookt niet met het streven van onze hoofdstad om zich te profileren als draaischijf van het internationale zakenleven.

Ten gevolge van de nakende Brexit kan bovendien worden verwacht dat het aantal internationale handelsgeschillen enkel zal toenemen. De toegang tot rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk zal er niet gemakkelijker op worden. Door het aanbieden van dit nieuw juridisch instrument tracht de Belgische overheid tegemoet te komen aan de verwachtingen en noden die internationale handelspartijen in de nabije toekomst zullen hebben.

Dit initiatief gaat overigens hand in hand met de nakende hervorming en modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht, welke gericht is op het versterken van onze concurrentiepositie zowel op Europees als internationaal niveau. Dankzij de oprichting van de BIBC zal Brussel en bij uitbreiding België een aantrekkelijkere plaats zijn voor internationale ondernemers en investeerders.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.