Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 18-12-2012


In een gemotiveerd arrest van 11 december 2012 (84 pagina’s), heeft het hof van beroep te Brussel de Belgische vennootschap TKS, die titularis is van het merk Ice Watch, veroordeeld tot de staking van elk gebruik van verpakkingen, hangers, meubels en andere producten die met de vormmerken van de LEGO Groep overeenstemmen.

Het hof van beroep te Brussel heeft bevestigd dat de vormmerken van de Deense vennootschap LEGO geldig zijn. Op basis van verschillende marktonderzoeken, waarop zowel de LEGO Groep als TKS zich steunden, oordeelde het hof dat er in hoofde van “een aanzienlijk deel” van het publiek een verwarringsgevaar bestaat m.b.t. de commerciële oorsprong van de producten. Daarnaast, schept het productengamma van TKS ook de verkeerde indruk dat er een directe of indirecte steun van de LEGO Groep is, wat verboden is.

Het hof van beroep te Brussel heeft bijgevolg een stakingsbevel opgelegd, dat voor de hele Europese Unie geldt. TKS heeft 90 dagen vanaf de betekening van het arrest door LEGO om dit bevel na te leven. Bij schending ervan, zal TKS aan de LEGO Groep een dwangsom van 200 € per afzonderlijk product en 10.000 € per dag moeten betalen.

TKS moet bovendien gedurende één maand een deel van het arrest bovenaan de homepage van haar website www.ice-watch.com plaatsen.

Het NautaDutilh-team dat LEGO adviseerde, bestond uit Florence Verhoestraete en Tanguy de Haan.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.