Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 14-04-2015


Dinsdag 14 april verzorgt Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van NautaDutilh's Benelux Professional Services Team, een voordracht tijdens het Commissarissen programma van de Erasmus Universiteit; Executive Masterclass Audit Committee vraagstukken voor commissarissen en toezichthouders.‎  Zij gaat in op de vraag waarom intern toezicht door de Raad van Commissarissen (RvC) op de waardecreatie door de onderneming van belang is. En welke twaalf vragen een RvC zou moeten stellen in dat kader. 

Van oudsher staat strategie voor de financiële winst (waarde) die de onderneming creëert voor haar aandeelhouders. Waardecreatie is breder en staat voor de waarde die wordt gegenereerd voor alle stakeholders. Waardecreatie veronderstelt dus een direct verband tussen de (executie van de) strategie en (het voldoen aan) de verwachtingen van alle stakeholders door de onderneming.  

Monique zal ook toelichten hoe intern toezicht op waardecreatie kan worden vormgegeven, zodanig dat ook wordt voldaan aan o.a. de eisen die vanuit het externe toezicht door bijvoorbeeld AFM/DNB aan RvC's worden gesteld. Een en ander mede indachtig het recent door de AFM gepubliceerde rapport: Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole.

Monique presenteert haar verhaal aan de hand van een zogenaamde Integrated Agenda voor RvC's. Zij zal deze voordracht houden samen met Robert van der Laan; Partner PwC Integrated Reporting en voorzitter van PwC's Global Steering Committee Integrated Reporting.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.