Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 07-08-2019

Op 23 juli 2019 is het jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland ("FIU") aangeboden aan de Tweede Kamer. De FIU is de instantie waar instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke transacties dienen te melden.

In 2018 werden maar liefst 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU. Dit is een recordaantal meldingen. Een aanzienlijk deel hiervan (358.609) kwam echter voort uit de verplichting om transacties met bepaalde hoogrisico landen te melden (de objectieve landenindicator in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, dat per 2018 in werking trad). De overige 394.743 waren "reguliere" meldingen, waarmee de FIU bedoelt dat deze meldingen niet zijn gedaan op grond van voornoemde objectieve landenindicator.

Van de gemelde ongebruikelijke transacties zijn er in totaal 57.950 transacties als verdacht aangemerkt door de FIU, met een totale waarde van meer dan EUR 9,5 miljard in 8.738 dossiers. Hiervan werden 8.514 dossiers overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor nader onderzoek.

De meeste meldingen in 2018 werden gedaan door betaaldienstverleners. Het overgrote deel van de meldingen had betrekking op money transfers. Een aanzienlijk aantal van de meldingen door betaaldienstverleners is door de FIU aangemerkt als verdachte transactie (37.963 transacties). Het aantal meldingen door accountants is in 2018 flink toegenomen ten opzichte van 2017. Hetzelfde geldt voor het aantal meldingen door banken. Het aantal meldingen door creditcardmaatschappijen nam ook erg toe (van 11.596 in 2017 naar 77.758 in 2018). Het overgrote deel van deze meldingen kwam echter voort uit de eerdergenoemde objectieve landenindicator uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door notarissen verdubbelde.

Verder nam het aantal meldingen van voorgenomen transacties ook toe (van 1.481 in 2017 naar 2.583 in 2018). Dit wijst er volgens de FIU op dat instellingen in een vroeger stadium alert zijn op ongebruikelijke transacties.

In het kader van terrorismefinanciering zijn de nationale en EU sanctielijsten van groot belang. Omdat nationale sanctielijsten geen werking hebben buiten de betreffende lidstaat, zijn de Europese FIUs in 2017 gestart om nationale sanctielijsten met elkaar te delen, zodat zij onderling kunnen vaststellen of personen die op nationale sanctielijsten voorkomen buiten de afzonderlijke landsgrenzen financiële transacties uitvoeren die mogelijk verband houden met terrorisme. Dit initiatief is in 2018 voortgezet en heeft geleid tot een aantal meldingen.

Het volledige jaarverslag kan hier worden geraadpleegd.

Wilt u meer informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, neemt u dan gerust contact met ons op.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.