Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 01-07-2014


Per vandaag is een gewijzigd bestuur aangetreden bij NautaDutilh. Erik Geerling zet zijn bestuurslidmaatschap voort en neemt het bestuursvoorzitterschap over van Michaëla Ulrici, die terugkeert naar de praktijk. Gaike Dalenoord, corporate/private equity partner, treedt toe als nieuw bestuurslid. 

Bestuursvoorzitter Erik Geerling, sinds 2010 actief in het bestuur, richt zich met name  op de strategie en het beleid van kantoor. "Een mooi moment om in het jaar dat we ons 290jarig bestaan vieren de voorzittershamer over te nemen", aldus Erik. "Tijdens de afgelopen be-stuursperiode hebben we een duidelijke koers uitgezet voor de toekomst waarin onze focus ligt op toegevoegde waarde voor cliënten en het verdiepen en aangaan van business part-nerships. Die strategie zal ik, samen met Gaike, voortzetten en nader invullen waarbij onze inzet op hoge cliënttevredenheid en -waardering en goed werkgeverschap altijd centraal blijft staan." 

Michaëla Ulrici keert na vier jaar terug naar de praktijk van Banking & Finance waar zij als een van de leading partners cliënten adviseert over securitsations, debt solutions en andere structured finance transacties.  Daarnaast zal zij het Financial Institutions team gaan leiden.

Private equity partner Gaike Dalenoord, sinds 1995 werkzaam bij NautaDutilh waarvan sinds 2003 als partner, was onder meer vier jaar managing partner van NautaDutilh Londen. Mo-menteel geeft hij leiding aan het Amsterdamse private equity team en de India & Japan Desk. Ook is hij voorzitter van NautaDuitlh's internationale strategische commissie. 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.