Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 10-11-2015


Gisteren sprak Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van ons Benelux Sector Team Professional Services Firms,  op een bijeenkomst voor een selecte groep RvC-leden georganiseerd door Hemingway Professional Governance. Zij heeft een voordracht verzorgd tezamen met Pieter Jongstra, de huidige voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA.

 'Om vertrouwen te verschaffen, zal men eerst zelf vertrouwd moeten worden'. Dit is de openingszin in het rapport : 'In het Publiek Belang' dat vorig jaar door de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep is opgesteld.

'Trust is the product sold' door de driehoek van de CFO, Raad van Commissarissen en de accountant. Monique is daarom in haar bijdrage niet alleen ingegaan op het wettelijk kader ten aanzien van governance, maar heeft bovenal stil gestaan bij het gegeven dat heden ten dagen 'perceptie realiteit is' en hoe daar mee om te gaan. Het gaat in haar visie niet alleen om de veranderende rol van de accountant, maar ook om die van de CFO en de RvC. Volgens Monique zijn voeren van de zogenaamde stakeholder-dialoog, zelfreflectie en kwetsbaarheid van essentieel belang in verder vormgeven en vervullen van deze veranderende rollen. Zowel door de CFO, het RvC-lid, als de accountant.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.