Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 22-01-2021

P.R.I.M.E. Finance, het in Den Haag gevestigde panel van erkende internationale marktdeskundigen op het gebied van financiën, heeft vandaag een conceptversie van zijn herziene arbitrageregels gepubliceerd en voor commentaar voorgelegd aan het publiek.

De concept- arbitrageregels van P.R.I.M.E. Finance zijn hier te vinden. Gespecialiseerde ondernemingen, financiële instellingen, scheidsrechters en belanghebbende partijen worden nu uitgenodigd hun opmerkingen kenbaar te maken. De raadpleging loopt tot 21 maart 2021. Klik hier voor meer informatie.

Kasper Krzeminski, partner in het internationale arbitrageteam van NautaDutilh en secretaris-generaal van P.R.I.M.E. Finance, onderstreept het belang van openbare raadpleging voor het herzieningsproject: “Dankzij waardevolle bijdragen van de vooraanstaande leden van de Drafting Group en Consulting Group, weerspiegelt het ontwerp voor de herziene arbitrageregels van P.R.I.M.E. Finance de laatste stand van zaken op het gebied van internationale arbitrage en specifieke vereisten inzake de beslechting van complexe financiële geschillen. Het herzien van arbitrageregels betekent echter keuzes maken. In de openbare raadpleging worden deze keuzes tegen het licht gehouden om ervoor te zorgen dat de herziene regels aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen. Daarom verwelkomen we de opmerkingen en ideeën van financiële instellingen en arbitragedeskundigen om de nieuwe Arbitration Rules van P.R.I.M.E Finance verder te verbeteren.”

Over P.R.I.M.E. Finance
P.R.I.M.E. Finance staat voor Panel of Recognized International Market Experts in Finance. Het panel is in 2012 opgericht om bij te dragen aan de beslechting van geschillen over complexe financiële transacties. Verscheidene van onze collega's zijn actief binnen P.R.I.M.E. Finance. Hiertoe behoort Kasper Krzeminski, die momenteel dienst doet als Secretaris-generaal van P.R.I.M.E. Finance; Willem Calkoen zit in de Raad van Advies en Prof. Pim Rank is een van de bestuursleden.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.