Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 25-05-2016

Uit de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven van 25 mei 2016 blijkt - niet geheel onverwacht - dat het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen rekening moet houden met het formele gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel van gelijke kansen.

Hoewel dit beginsel geen enkele verdelingsprocedure uitsluit, ook niet de verdeling op volgorde van binnenkomst, moet het bestuur wel een "passende mate van openbaarheid" garanderen om gelijke kansen te creëren. Zo moet informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend worden gemaakt. Ook moeten de criteria duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Bij de vergunningverlening zullen de criteria op dezelfde manier moeten worden toegepast op alle aanvragen. Het is niet meer mogelijk om op een andere verdelingsprocedure over te stappen. Verder kunnen schaarse vergunningen in principe niet voor onbepaalde tijd worden verleend, aldus de staatsraad advocaat-generaal.

Lees hier de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven van 25 mei 2016.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.