Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 19-03-2013


In een uitspraak van 15 maart jl. heeft de Hoge Raad een verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking erkend. Op 14 september 2010 had het Europese Hof van Justitie een verschoningsrecht voor advocaten in dienstbetrekking afgewezen in de context van het Europese mededingingsrecht (Akzo Nobel/Commissie).

Volgens het Europese Hof van Justitie sluit een dienstbetrekking een voldoende onafhankelijkheid uit en heeft een advocaat in dienstbetrekking daarom geen verschoningsrecht. De vraag hing sindsdien in de lucht of de Hoge Raad dezelfde benadering zou volgen voor advocaten in dienstbetrekking voor zover zij optreden op andere terreinen dan het Europese mededingingsrecht. Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. De Hoge Raad heeft een stevige verankering geboden voor het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking die zijn toegelaten tot de balie en voldoen aan de voor hen geldende regelgeving die hun onafhankelijkheid waarborgt.

De Nederlandse Orde van Advocaten en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen ondersteunden het cassatieberoep dat het verschoningsrecht voor advocaten in dienstbetrekking tot inzet had. Nederland telt ruim 500 advocaten in dienstbetrekking. De uitspraak van de Hoge Raad waarborgt de vertrouwelijkheid van adviezen en communicatie van advocaten in dienstbetrekking die optreden in het belang van hun cliënt-werkgever in hun hoedanigheid van advocaat.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.