Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 21-04-2023

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de mogelijkheid om onvoorwaardelijk overeengekomen toeslagverlening (indexatie) op pensioenaanspraken te wijzigen.

Aanleiding voor de zaak was het aanpassen van de tot 1 januari 2016 geldende pensioenregeling voor werknemers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eén van die aanpassingen betrof het veranderen van onvoorwaardelijke toeslagverlening in voorwaardelijke toeslagverlening. Een aantal werknemers was het niet met de aanpassingen eens en is een procedure gestart. 

De werknemers beriepen zich op het verbod om eenmaal opgebouwde pensioenaanspraken nog te wijzigen. Dit verbod is in de Pensioenwet verankerd vanuit de gedachte dat voor pensioen afgezonderd vermogen onaangetast moet blijven. Onduidelijk was evenwel of een onvoorwaardelijke toeslagverlening steeds onder dit aantastingsverbod zou vallen. 

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit niet altijd het geval is. Als onvoorwaardelijke toeslagverlening slechts plaatsvindt zolang de werknemer deelnemer is in de pensioenregeling valt deze niet onder het verbod. Bij dit soort toeslagregelingen vindt namelijk geen financiering vooraf plaats. Naar de toekomst kunnen deze dus gewijzigd worden zonder aantasting van reeds afgezonderd pensioenvermogen. 

De Hoge Raad heeft daarmee de standpunten van de AFM gevolgd en de andersluidende beslissingen van het Hof Amsterdam vernietigd. Het geding is door de Hoge Raad verwezen naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling. 

In deze zaak stonden de pensioenrecht- en cassatiespecialisten van NautaDutilh de AFM bij.  

Vragen over het gewezen arrest of de (on)mogelijkheden om de pensioenregelingen binnen uw organisatie te wijzigen? Wij adviseren je graag. 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.