Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 10-11-2016

Uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 24 oktober 2016 blijkt dat van een aanvrager bij de indiening van stukken in een elektronisch loket mag worden verwacht dat deze verifieert of de aanvraag ook daadwerkelijk is ontvangen door het bestuursorgaan.

Het risico dat een elektronische aanvraag niet is ontvangen kan bij het uitblijven van zo'n check voor risico van de (vermeende) aanvrager blijven.

In die zaak was (tijdig) een concept aanvraag voor de fiscale stimulans regeling voor innovatie (S&O-regeling) ingevuld in het elektronische loket van de Minister van Economische Zaken. Als gevolg van verwarring door een storing meende de opsteller van de aanvraag dat deze was ingediend, terwijl het exemplaar enkel als concept stond opgeslagen in het elektronische loket. Een ontvangstbevestiging was naar aanleiding van de (vermeende) aanvraag ook niet toegezonden. Het CBb wijst naar aanleiding van onder meer deze feiten en omstandigheden op de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Die mag niet zo maar veronderstellen dat de ontvangst goed is gegaan, maar dient dit ook als zodanig bij de minister te verifiëren. Het nalaten daarvan komt voor risico van de (vermeende) aanvrager en een nieuwe aanvraag wordt dus niet buiten de geldende termijnen alsnog in aanvraag genomen.

Kortom, profiteer van snelheid en eenvoud die de digitale omgeving van de overheid biedt, maar let desalniettemin goed op: controleer dus de ontvangst van online ingediende stukken. Helemaal als een ontvangstbevestiging daarvan uitblijft. Immers, de overheid en de bestuursrechter verwachten bij dergelijke processen een actieve houding en een eigen verantwoordelijkheid van de burger (vergelijk in algemene zin bijvoorbeeld de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 november 2016).

Lees hier de  uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 24 oktober 2016.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.