Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 04-10-2013


Voor de achtste keer op rij publiceert de Financial Times het FT Innovative Lawyers report, een vooraanstaande legal ranking in Europa. Ons kantoor wordt in de ranking van 'Most Innovative Firms in corporate law' vermeld als 'standout', de hoogste erkenning. Tevens worden we aanbevolen in de categorie 'Most Innovative Firms in value resourcing'.

Naast de 'standout' ranking en de aanbeveling, staan we evenals vorig jaar in de FT Law 50: de top 50 van 'Most Innovative European Law Firms'. Waar we vorig jaar op plaats 50 stonden, staan we nu op plaats 27.

'Deze erkenning van FT Innovative Lawyers onderstreept de innovatiekracht van NautaDutilh. Innovatie is een belangrijk middel waarmee we onze toegevoegde waarde voor cliënten kracht bij kunnen zetten. Niet alleen op inhoudelijk-juridisch vlak maar ook bij het inrichten van effectieve en efficiënte werkprocessen.' aldus Michaëla Ulrici.  

De ranking in de top 50 en de vermeldingen 'standout' en 'commended' zijn het gevolg van onze submissions over het project More for Less en over de R&D commitment en equity investering van Intell in ASML.

Value Resourcing: Project More for Less
NautaDutilh heeft de standaard krediet- en zekerhedendocumentatie voor een vooraanstaande internationale bank (de "Bank") aangeleverd op een manier die verder gaat dan de traditionele manier van het leveren van juridische diensten. Doel was het optimaliseren van de interne processen van de cliënt.

Na het opstellen van de standaard documentatie heeft NautaDutilh deze documentatie op extensieve wijze geautomatiseerd. Het resultaat is dat gebruikers binnen het documentatie team van de Bank zelfstandig een complete set van tot wel 39 op maat gemaakte contracten kunnen genereren, simpelweg door het invullen van een eenvoudige online vragenlijst. De gegenereerde documenten bevatten vervolgens kruisverwijzingen en delen gegevens, met als resultaat een uniform pakket van documenten. Hiermee kan de Bank efficiënter werken en tegelijkertijd een hogere kwaliteit van output realiseren. Kort samengevat: de Bank kan méér documenten genereren, van een hogere kwaliteit, in minder tijd. Het project heeft de interesse gewekt van andere cliënten. Een van deze cliënten is recent een pilot begonnen met NautaDutilh. Project More for Less is een initiatief van banking & finance partner Thijs Lommen, bijgestaan door senior associate Judith Edixhoven.

Juridische expertise: vennootschapsrecht
In de categorie Legal Expertise: Corporate kreeg NautaDutilh de classificatie 'standout' voor haar rol in een transactie gericht op onderschrijving door meerdere marktpartijen van kostbare R&D en innovatie om technologie te ontwikkelen waar de wereldwijde halfgeleiderindustrie profijt van heeft. Ons kantoor trad op namens pionier/investeerder Intel bij een reeks overeenkomsten tussen die onderneming en ASML Holding N.V. Er moesten maatwerkoplossingen worden gezocht om zowel commerciële overeenkomsten als een grote kapitaalinvestering door verschillende afnemers over de hele wereld te bewerkstelligen. Een van de cruciale juridische doelstellingen was om de machtsverhouding binnen ASML Holding N.V. te bewaren en tegelijkertijd de belangen van de investeerder te beschermen. Dit kon worden bereikt door het ontwerpen van een weesconstructie op basis waarvan de verschillende kapitaalbelangen thans worden beheerd. Een ander vermeldenswaardig transactiespecifiek aspect is de synthetische terugkoop die plaatsvond om eventuele nadelige gevolgen voor de bestaande aandeelhouders als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen op te vangen. Doordat deze transactie geen traditionele F&O-transactie is, maar eerder gericht is op ondersteuning door verschillende spelers van een dure O&O‑ en innovatiesessie, heeft ze een heel andere dynamiek dan enige andere vennootschapsrechtelijke transactie. Vervolgens hebben zowel Samsung als TSMC zich ook zelf verbonden in de tweede fase van het multi-afnemerprogramma op basis van de innovatieve transactieconcepten, zoals die door ons in de onderhandelingen voor Intel tot stand waren gekomen. De transactie werd geleid door onze partners Leo Groothuis en Gaike Dalenoord.

Over FT Innovative Lawyers
Met de ranglijst proberen de Financial Times en het adviesbureau RSG Consulting een alternatief te bieden voor ranglijsten die tot stand komen op basis van de grootte van transacties. Bij deze ranglijst gaat het om innovatieve ideeën, enerzijds juridisch-inhoudelijk, anderzijds op het gebied van de processen en organisatie van een advocatenkantoor.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.