Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 25-03-2020

In 2020 liggen onderzoek en beboeting door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) op de loer voor ondernemingen die hun risico's niet inventariseren en evalueren.

"Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten." (inspectieszw.nl)

Een betere reden om uw risico's te inventariseren en evalueren dan angst voor beboeting, is uw intrinsieke behoefte om ook het veiligheidsbelang van uw onderneming, werknemers en omgeving te behartigen. Dat gezondheids- en veiligheidsbelang gaat ons evengoed aan het hart. Wij helpen u daarbij graag.

Een RI&E is een onderzoek om te beoordelen of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers én het plan van aanpak om daarmee om te gaan. Simpel gezegd is de RI&E een lijst van alle risico's (op het gebied van veiligheid en gezondheid) binnen uw bedrijf met een manier om deze te beperken of beheersen. Op grond van artikel 5 Arbowet is het hebben van een schriftelijk vastgelegd RI&E voor ieder bedrijf met personeel in principe verplicht.

Vorige maand berichtte ISZW dat de helft van de bedrijven hun RI&E niet op orde heeft terwijl dat volgens de Inspecteur-generaal hard nodig is: "Voor elk bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt een boete." (inspectieszw.nl)

U bent gewaarschuwd.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.