Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 12-04-2019

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer ter invoering van de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten (hierna tezamen ook genoemd: entiteiten) om gegevens van hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) in te schrijven bij het handelsregister. Enkele van die gegevens worden openbaar toegankelijk. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijnen en voorziet onder meer in aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Handelsregisterwet 2007. De verplichting tot inschrijving van UBO-informatie geldt naar verwachting vanaf januari 2020. Entiteiten die op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving al zijn ingeschreven in het handelsregister moeten gegevens van hun UBO's binnen 18 maanden na die datum inschrijven.

De volgende onderwerpen worden in onze nieuwsbrief behandeld:

  • Welke entiteiten zijn verplicht tot inschrijving van gegevens over hun UBO's?
  • Wie moet als UBO worden aangemerkt?
  • Welke UBO-informatie moet worden ingeschreven?
  • Welke informatie in het UBO-register is publiek toegankelijk?
  • Privacy en afscherming van gegevens
  • Aanvullende verplichtingen en sancties
  • Wat betekent dit voor u?

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.