Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 07-02-2017

Op grond van de vierde Anti-Witwasrichtlijn van de Europese Unie worden  in alle EU-lidstaten UBO-registers ingevoerd

In deze nationale centrale registers worden gegevens opgenomen van (natuurlijke) personen die als uiteindelijk belanghebbende (of Ultimate Beneficial Owner (UBO)) van een entiteit kunnen worden aangemerkt. Kortgezegd is de UBO: de uiteindelijke eigenaar van een entiteit, iemand met zeggenschap over een entiteit of iemand met een belang van (tenminste) 25% in een entiteit. Voldoet binnen de entiteit niemand aan deze kwalificaties, dan kan de persoon die de bevoegdheid heeft bestuurder(s) te ontslaan of degene die tot het hoger leidinggevend personeel behoort ook als UBO worden aangemerkt.

Gegevens die in elk geval in het UBO-register zullen worden opgenomen, zijn: de UBO's naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het gehouden economisch belang. Daarnaast wil de Minister van Financiën voor bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden nog aanvullende informatie beschikbaar stellen , zoals de UBO's geboortedatum, -plaats en -land, het adres, het BSN en/of buitenlands fiscaal identificatienummer, informatie over diens identificatiedocumentdocumentatie die onderbouwt waarom iemand een UBO is en de omvang van het daarbij horende (economisch) belang.

Met de invoering van de centrale nationale UBO-registers hoopt de Europese Unie informatie over UBO's van entiteiten transparanter en toegankelijker te maken om zo criminelen die hun identiteit achter een vennootschappelijke structuur verbergen makkelijker te kunnen opsporen.

Maar het voornemen om het Nederlandse UBO-register openbaar toegankelijk te maken, zoals blijkt uit het wetsvoorstel voor de instelling ervan, gaat wat ons betreft een brug te ver. De beoogde openbaarheid van het register tast niet alleen de privacy van de UBO aan, het kan ook diens veiligheid bedreigen. Immers, achterhalen wie welk economisch belang heeft, wordt ook voor mensen met kwalijke bedoelingen vergemakkelijkt.  Nu wil men wel de toegang tot de informatie kunnen beperken in het geval van een 'uitzonderlijke situatie' - denk aan risico op fraude, ontvoering of chantage - maar dan moet de UBO zelf bezwaar aantekenen en de uitzonderlijke situatie aantonen.

Nu is het nog lang niet zover: EU-lidstaten moeten uiterlijk 26 juni 2017 aan de Vierde Anti-Witwasrichtlijn  voldoen; 24 maanden na de inwerkingtreding ervan moet de invoering van het UBO-register te zijn opgezet. Voor de toegang daartoe geldt een termijn van 36 maanden. Desalniettemin raden wij u aan, gelet op de mogelijk vergaande consequenties, in een vroeg stadium bezwaar aan te tekenen, zodat de 'uitzonderlijke situatie' aangetoond kan worden en de toegang tot informatie wordt beperkt. Benieuwd wat het UBO-register voor u gaat betekenen en wat u kunt doen om succesvol bezwaar te maken? Laat het ons weten want we denken graag met u mee.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.