Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Real Estate
  • 27-01-2017

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie organiseert op 7 februari 2017 een rondetafelbijeenkomst over het wetsvoorstel met betrekking tot mediation. Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van een internetoverleg waarbij partijen op- en aanmerkingen konden maken over het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel
Op initiatief van Ard van der Steur, (voormalig) minister van Veiligheid en Justitie – die net gisteren zijn ontslag indiende vanwege een affaire die niets met dit initiatief te maken heeft - beoogt dit wetsvoorstel om een juridisch kader te creëren voor een concept dat al tientallen jaren bestaat: mediation ofwel alternative dispute resolution (ADR).

Voordelen van commerciële mediation
Mediation biedt pragmatische oplossingen in een commerciële omgeving waarbij partijen hun commerciële geschillen willen oplossen zonder dat ze daarbij hun zakenrelatie op het spel zetten en het proces nodeloos wordt vertraagd door een gerechtelijke procedure. Commerciële partijen vinden het niet alleen bezwaarlijk dat de zakenrelatie op het spel komt te staan, maar ook dat gerechtelijke procedures vaak te lang duren en te rigide zijn om in een commerciële setting tot een praktisch oplossing te komen. In dergelijke gevallen kan mediation uitkomst bieden. In tegenstelling tot gewone gerechtelijke procedures is bij mediation een flexibel onderhandelingsproces mogelijk en kan er worden gezocht naar 'out-of-the-box'-oplossingen die commercieel gezien werken. In plaats van in te gaan op de schuldvraag en een oordeel te vellen over wie er gelijk heeft en wie niet, richt mediation zich op het creëren van een nieuw commercieel en juridisch evenwicht waarbij partijen hun geschillen kunnen bijleggen en hun zakenrelatie kunnen voortzetten.

RICS Dispute Resolution Services
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) was een van de betrokkenen bij het internetoverleg. RICS Dispute Resolution Services werd 40 jaar geleden opgericht en biedt wereldwijde dienstverlening op het gebied van mediation voor de vastgoedsector.

RICS heeft onlangs een groep van Nederlandse RICS-leden geaccrediteerd als civiele en commerciële RICS-mediators.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.