Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 07-03-2014


In het maartnummer van Accountant geeft Monique van Dijken Eeuwijk een interview over de juridische aspecten van big data. Monique licht toe waar in het kader van de Wet toezicht accountants, rekening mee moet worden gehouden bij gebruik van big data.

Onafhankelijkheidsvoorschriften en geheimhoudingsplicht zijn belangrijke aspecten bijvoorbeeld. Over de opslag van data in de cloud merkt Monique op dat accountants 'eigenlijk het maximale moeten doen om de gegevens binnen de EU te houden.' Maar dat is lastig "door gebrek aan state of the art technologie en intranetstuur in Europa". Privacy van data is een ander onderwerp dat wordt aangesneden.

Monique legt uit waarvoor data wel of niet gebruikt mogen worden en of toestemming van de klant nodig is. "Je riskeert klachten van klanten, werknemers en belanghebbenden als je je niet aan de regels houdt". "De AFM heeft al boetes opgelegd. Straks kunnen privacy toezichthouders dat ook" aldus Monique. "Er wordt naar verwachting een EU-verordening ingevoerd op 1 januari 2015" ."Ik verwacht dat de toezichthouders de boetebevoegdheid snel zullen gaan gebruiken als pressiemiddel om de nieuwe regels op de kaart te krijgen", besluit Monique het interview.

Het complete artikel is te lezen op de website van Accountant.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.