Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 24-11-2014


'Intern toezicht functioneert beter dan tien jaar geleden,' zo meldt de Accountant in het novembernummer, 'maar de vooruitgang lijkt te stokken.' In het artikel reflecteert onder andere Monique van Dijken Eeuwijk, voorzitter van NautaDutilh's Benelux sector team Professional Services, op de samenstelling en het leadership van de raad van commissarissen. Ook Gerben Evers, Jaap van Maanen, Auke de Bos en Jouke Jelgershuis Swildens komen aan het woord.

Monique is in haar functie nauw betrokken bij vraagstukken rondom de relatie tussen de extern accountant, de commissaris en het bestuur van de onderneming. Een verklaring, aldus Monique voor het stokken van de vooruitgang, is bijvoorbeeld dat het soms onmogelijk blijkt voor de accountant om het gewenste directe overleg met de auditcommissie te voeren, dus zonder de betrokkenheid van het bestuur van de gecontroleerde onderneming.

Monique signaleert in haar praktijk dat de diverse stakeholders meer en meer een andere inkleuring en invulling van het toezicht door de RvC  verwachten. Verwachtingen die naast inhoudelijke kennis, in haar visie,  'steeds meer betrekking hebben op competenties: de vaardigheid tot reflectie, de vaardigheid tot evaluatie - van jezelf en van het team - het vermogen jezelf kwetsbaar en vragend te durven opstellen.'  'Een diverse samenstelling van het team is ook een vereiste'. Verwachtingen die ook zien op het daadwerkelijk voeren van de zogenaamde ‘stakeholder-dialoog', en het demonstreren van de toezichthoudende en adviserende rol van de RvC. Kortom op invulling van het leadership door de RvC.

Het is volgens Monique 'het gebrek aan dit type kwaliteiten dat kan leiden tot een te weinig onafhankelijke en kritische houding ten opzichte van het bestuur van de organisatie. Terwijl het kwaliteiten zijn die bij uitstek eigen zijn aan de functie van commissaris.' Monique ziet in haar praktijk dat RvC's zich daarvan meer en meer bewust zijn en daar liggen dus kansen voor het interne toezicht.

Lees meer in het volledige artikel

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.