Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 25-07-2016


De verjaringstermijn van na faillietverklaring vervallende rentevorderingen neemt pas een aanvang na het eindigen van het faillissement. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni 2016 geoordeeld in het arrest Boele's Scheepswerven II. Schuldeisers hoeven de verjaring van rentevorderingen gedurende een (eerste) faillissement dan ook niet te stuiten.

 

Het uitgangspunt gedurende een faillissement is dat rente over verifieerbare concurrente vorderingen blijft vervallen. Deze rente kan op basis van de wet echter niet worden geverifieerd. Pas als de schuldeisers in een faillissement voor 100% zijn voldaan en nog activa resteren, kan op de tijdens het eerste faillissement vervallen rente worden uitgedeeld in een vereffening of een tweede faillissement. Vraag was dan echter of - als een schuldeiser niet had gestuit - de rentevorderingen niet reeds waren verjaard als langer dan vijf jaar was verstreken na het vervallen van de rente. Deze vraag was is in het bijzonder relevant na het arrest Boele's Scheepswerven I van 28 november 2014, waarin is geoordeeld dat het een curator niet vrij staat rentevorderingen zelf actief te verifiëren in een tweede faillissement.

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.