Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 21-03-2019

Op 6 maart 2019 publiceerde de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (de Monitoringscommissie) haar vierde rapport met als titel 'Hink, stap, sprong', over de naleving door pensioenfondsen van de Code Pensioenfondsen (2017/2018).

De Code Pensioenfondsen kent het pas-toe-of-leg-uit principe: de daarin opgenomen bepalingen moeten in beginsel worden toegepast en het niet-naleven van de Code moet worden verantwoord in het bestuursverslag. Over bepaalde normen móet het pensioenfonds echter altijd rapporteren in het bestuursverslag. De Monitoringscommissie stelt in haar nalevingsrapport vast dat hoewel 83% van de pensioenfondsen de Code kent, toepast en naleeft (in tegenstelling tot 77% in 2016), pensioenfondsen niet alle rapportageverplichtingen opvolgen. De monitoringscommissie verwacht inmiddels een nalevingspercentage van 100%.

Omdat de Code al sinds 2014 van kracht is, heeft de Monitoringscommissie in haar nalevingsrapport een aantal punten scherper geformuleerd, aangezien zij meer van de sector verwacht dan deze op dit moment laat zien.

In onze nieuwsbrief worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het nalevingsrapport op een rij gezet.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.