Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 16-12-2022

NautaDutilh heeft Ecowende, een joint venture van onze vaste klanten Shell en Eneco, geadviseerd bij de (gewonnen) aanbesteding voor windpark Hollandse Kust West A (HKW-A) op de Noordzee.

Het project wordt gebouwd op ruim 50 kilometer uit de Nederlandse kust bij IJmuiden, omvat 54 windturbines en moet in 2026 in gebruik moet worden genomen. Het windpark krijgt een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW. Dat is genoeg om ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen.

NautaDutilh was door Shell en Eneco opnieuw geselecteerd als adviseur voor dit project; eerder hadden wij hen al met succes geadviseerd bij hun inschrijving voor de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust Noord (HKN) (eveneens ca. 760 MW), dat in 2023 operationeel moet worden.

De criteria die RVO hanteerde bij het beoordelen van alle inschrijvingen op deze tender voor HKW-A, hadden vooral te maken met ecologie en minimale impact op het milieu. Het ontwerp van Ecowende is er onder meer op gericht om de impact op vogels en het zeeleven te minimaliseren en de biodiversiteit te bevorderen door het plaatsen van natuurlijke rifstructuren op de zeebodem.

Het team van NautaDutilh dat Shell en Eneco bij deze aanbestedingen heeft geadviseerd, stond onder leiding van Harm Kerstholt en Ole de Vries. Andere leden van het deal-team waren Paul Giebels, Nima Lorjé, Jasmijn van Koetsveld, Felix Seuntjes, Iris Kieft, Arjen Pors, Lisa Schoenmakers en Mehed Sini.

Lead partner Harm Kerstholt: “Wij zijn er heel trots op dat wij hebben bijgedragen aan het winnen van deze tender, namelijk door onze vaste klanten Eneco en Shell te helpen met de projectdocumentatie en de structurering van hun joint venture.”

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.