Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 07-04-2011


Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft bij vonnis van 31 maart jl. een door Fairstar Heavy Transport NV, een aan de beurs van Oslo genoteerde vennootschap, tegen onze cliënte Fairmount Marine B.V. ingestelde vordering integraal afgewezen. Fairstar Heavy Transport had een bedrag van EUR 53 miljoen gevorderd.

De vordering hield verband met de conversie van twee schepen die bestemd zijn voor zware maritieme transporten, zoals het vervoer van booreilanden. De schepen waren eigendom van Fairstar Heavy Transport. Fairmount Marine was verantwoordelijk voor het toezicht op de conversie gedurende een gedeelte van de bouwperiode. Het conversieproces heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de zijde van Fairstar Heavy Transport, wegens kostenoverschrijdingen en vertraging. Fairstar Heavy Transport heeft Fairmount Marine hiervoor aansprakelijk gesteld. Fairmount Marine heeft iedere aansprakelijkheid afgewezen. Naar haar oordeel was de schade het gevolg van tekortschieten van de werf, Malta Shipyards, en de wijze waarop Fairstar Heavy Transport zich buiten Fairmount Marine om met het conversieproces heeft bemoeid.

De arbiters hebben Fairmount Marine in het gelijk gesteld en bovendien haar tegenvorderingen, verband houdende met de (onregelmatige) beëindiging van managementovereenkomst tussen partijen en schade ten gevolge van onrechtmatige beslaglegging, toegewezen.

Fairmount Marine is in deze zaak bijgestaan door het NautaDutilh-team bestaande uit: Bart Gerretsen, Rutger Kalsbeek, Nicole van den Heuvel en Philip Malanczuk.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.