Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 15-07-2020

Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan (link en link) waarin antwoord wordt gegeven op prejudiciële vragen die van groot belang zijn voor de bancaire praktijk in Nederland (securitisaties, transacties met covered bonds en transacties met niet-renderende leningen).

De Hoge Raad oordeelde dat de aard van een vordering die afkomstig is van een bank, zich niet verzet tegen het overdragen van die vordering aan een niet-bank. De Hoge Raad bevestigt hiermee het principe van vrije overdraagbaarheid van vorderingen (inclusief het nevenrecht om de rente te wijzigen). Dit betekent dat het een bank in principe vrijstaat om vorderingen op cliënten over te dragen aan niet-banken, hetgeen van groot belang is voor de financiering en winstgevendheid van banken.

De Hoge Raad geeft ook meer duidelijkheid over de bijzondere zorgplicht zoals die de afgelopen decennia in de rechtspraak is ontwikkeld en van toepassing is op zowel particuliere als zakelijke cliënten. De inhoud en de reikwijdte van de bijzondere zorgplicht van een bank is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Na overdracht van een vordering is een niet-bank niet gebonden aan de regels van de bijzondere zorgplicht van de bank, en als gevolg van de cessie verandert de vordering niet. Wel kan de bijzondere zorgplicht van een bank de inhoud van de overgedragen vordering nader bepalen, hetgeen resulteert in beperkingen die door een niet-bank in acht moeten worden genomen. Bovendien behoudt de cliënt de verweermiddelen die hij eerder had jegens de bank. Naar redelijkheid en billijkheid dient de niet-bank bij het beheer van de vordering rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de cliënt. De Hoge Raad past het geschetste kader toe op een voorbeeld waarin een niet-bank gebruik wil maken van het recht om de rente te wijzigen. Dit is illustratief voor het maatwerkkader dat de Hoge Raad in deze arresten voor ogen heeft.

Een team van advocaten van NautaDutilh, onder leiding van Freerk Vermeulen en verder bestaande uit Allart Haasjes en Bart Wijnstekers, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken bijgestaan in de procedure bij de Hoge Raad. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft schriftelijk commentaar geleverd en haar visie gegeven, omdat het beantwoorden van de prejudiciële vragen van groot belang is voor het bankbedrijf in Nederland.

Klik hier voor onze nieuwsbrief over dit onderwerp.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.