Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 16-08-2019

Op 30 juli 2019 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die de obligatiehouders van VIEO B.V., de moedermaatschappij van de Lebara Group, in staat stelt de aandelen VIEO te verwerven door middel van een pandrecht op de aandelen VIEO.

De Lebara Group is een telecomaanbieder die zich voornamelijk richt op expats in verschillende landen in Europa (met name Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken). De voorgestelde en door de rechtbank goedgekeurde transactie hield in dat er, in ruil voor een omzetting van een substantieel deel van de schuld van VIEO aan de obligatiehouders, aandelen konden worden overgedragen aan een tijdelijke structuur ten behoeve van de obligatiehouders. Een dag na de uitspraak van de rechtbank werden de aandelen VIEO overgedragen aan een stichting en werd de omzetting van schuld in aandelen uitgevoerd.

Deze overdracht was een belangrijke stap in een proces waarin de obligatiehouders meermaals geconfronteerd werden met technische en andere tekortkomingen. Hierbij ging het voornamelijk om een gebrek aan transparantie en financiële verslaggeving ten tijde van geruchten over onrechtmatigheden en zelfverrijking van de voormalige aandeelhouders en bestuurders. Hoewel de aandeelhouders zich voor de rechtbank hevig hebben verzet tegen de tenuitvoerlegging, besliste de rechtbank toch in het voordeel van de obligatiehouders. De aandelen en het beheer zijn nu in handen van de obligatiehouders.

NautaDutilh vertegenwoordigde zowel de obligatiehouders als de verkrijgende entiteit in samenwerking met Kirkland & Ellis (Londen) en Bahr (Noorwegen).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.