Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 31-03-2023

NautaDutilh heeft onlangs nieuw beleid ingevoerd voor verlof in verband met transitie en verandering van genderexpressie. Dit nieuwe verlof betekent dat alle werknemers van NautaDutilh in aanmerking komen voor betaald verlof in verband met transitie en verandering van genderexpressie, ongeacht hun functie of arbeidsrelatie.

NautaDutilh zet zich als kantoor in om een veilige, inclusieve werkomgeving te creëren waarin alle werknemers hun individualiteit kunnen uiten zonder angst voor discriminatie. “Het actualiseren van ons beleid maakt deel uit van het bevorderen van een cultuur waarin iedereen wordt gerespecteerd en bij belangrijke levensgebeurtenissen wordt ondersteund. Wanneer het beleid van ons kantoor die ambitie duidelijk en ondubbelzinnig uitdraagt, draagt dit rechtstreeks bij aan een inclusievere omgeving voor iedereen,” aldus bestuurslid Sjoerd Meijer.

Geert Raaijmakers, een van de Inclusion Partners, voegt hieraan toe: “We willen ervoor zorgen dat onze werknemers zich gesteund voelen. Het nieuwe verlofbeleid in verband met transitie en verandering van genderexpressie is een voorbeeld van hoe we samen een plek willen creëren waar je je thuis voelt, waar iedereen zichzelf kan zijn.’

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.