Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 22-07-2015


Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire heeft bij uitspraken van 20 juli 2015 de besluiten voor de bouw van een grootschalige horecapier te midden van het zwaar beschermde marine park wederom vernietigd. De besluiten waren net als vorig jaar onzorgvuldig voorbereid en gebrekkig gemotiveerd door de lokale overheid. Anne-Marie Klijn en Berend Haagen van NautaDutilh adviseren en procederen op verzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA, wettelijk beheerder) en Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) tegen een wirwar van overheidsbesluiten die bouwactiviteiten mogelijk maken in het marine park. Naast beoogd UNESCO werelderfgoed, is het park één van de oudste en best beheerde zee reservaten ter wereld.

Het Gerecht erkent dat de lokale overheid een significante inbreuk maakt op het al tientallen jaren gevoerde beschermingsbeleid van het marine park door daar bouwactiviteiten toe te staan, terwijl niet wordt geduid waarom met dit vaste beleid wordt gebroken en wat dit betekent. De aan het besluit ten grondslag gelegde motivering omvat in feite alleen het eindresultaat en verder wordt geen blijk gegeven van een juiste en voldoende ruimtelijke afweging (incl. onderzoek) voor de te nemen beslissing tot wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire, aldus het Gerecht.

Oog voor de belangen voor de natuur en economie van Bonaire 
Verder overweegt het Gerecht dat vanwege de omvang en de complexiteit van de problematiek en vanwege de grote op het spel staande belangen voor de natuur en de economie van Bonaire er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de Eilandsraad bij het nemen van een nieuw besluit niet meer om een milieueffectrapportage heen kan. De reeds gedane onderzoeken kwalificeren niet als zodanig. Ook oordeelt het Gerecht dat de natuurvergunning op grond van het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire niet kan en rechtens mag worden los gezien van het vernietigde Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Zodoende wordt ook dat besluit vernietigd.

Dat de zorgen van STINAPA en STCB niet ongefundeerd zijn wordt onderstreept door internationale koraalrifexperts, die vrezen voor onomkeerbare gevolgen voor het rif en ook in de door het Gerecht aangehaalde eerdere weigeringen van de lokale overheid uit 2009 met betrekking tot dezelfde pier: "Concluderend staat de bouw van de pier, de afmeting en de vorm haaks op de Richtlijnen marien milieu en het beleid dat het Eilandgebied als sinds de begin jaren negentig voert ter bescherming van het onderwaterpark. Menige vergunningen zijn op basis hiervan in het verleden afgewezen. Het zou zeer gevaarlijk zijn om daarvan af te wijken en een precedent te vormen. Dit zou het opgebouwde beleid regelrecht ondermijnen waardoor ook het imago van Bonaire als groen eiland wordt benadeeld".

Kortom, de uitspraken van het Gerecht sterken STINAPA en STCB in hun doel om het Bonaire Nationaal Marine Park te beschermen.

NautaDutilh en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied is onderdeel van ons denken en handelen. We staan met beide benen in de maatschappij en leveren een actieve bijdrage aan het beter functioneren ervan, vanuit onze eigen competenties en passend bij ons karakter. Dat was al zo toen een van onze grondleggers, Tobias Asser, in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede won en dat is vandaag de dag nog steeds zo door het WNF en haar partners te helpen om van de (rijks)overheid uiterste zorgvuldigheid af te dwingen bij de besluitvorming die het (wereld)erfgoed van het Koninkrijk raakt.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.