Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 11-02-2022

NautaDutilh start een Product-as-a-Service Legal desk (Legal PaaS-desk), waar circulaire ondernemers met een Product-as-a-Service bedrijfsmodel terecht kunnen voor juridisch advies over de contracten met hun klanten. 

Onze Legal PaaS-desk biedt een kant en klaar juridisch PaaS-contract toegespitst op de specifieke kenmerken van het circulaire PaaS bedrijfsmodel van de ondernemer. Wij bieden deze juridische dienst aan in samenwerking met de PaaS desk van ABN AMRO. PaaS-ondernemers die een financieringsaanvraag hebben lopen bij ABN AMRO kunnen voor juridisch advies over het PaaS-contract met hun klanten bij onze Legal PaaS-desk terecht. Deze samenwerking is in eerste instantie een pilot voor de duur van 6 maanden.

Waarom deze helpdesk?
Voor ondernemers met met een circulair bedrijfsmodel kan het lastig zijn om goede contractuele afspraken te maken met de gebruiker. PaaS in al zijn verschijningsvormen past namelijk niet binnen standaard juridische constructies als huur, koop en lease. In de praktijk blijken de contractuele afspraken tussen de PaaS-ondernemer en zijn klanten dan ook vaak van onvoldoende juridische kwaliteit. Dit brengt risico's met zich mee, die een financieringsinstelling, in dit geval ABN AMRO, meeneemt in de afweging die zij maken om al dan niet tot financiering over te gaan.

Onze Legal PaaS-desk staat PaaS-ondernemers bij die hun PaaS-contract juridisch willen laten toetsen dan wel een nieuw contract willen laten opstellen. Het kan gaan om business-to-business en business-to-consumer bedrijfsmodellen, voor zowel roerende als onroerende zaken. Niet alleen gevestigde (PaaS) ondernemers maar ook bedrijven die in de startup fase zitten kunnen bij ons terecht.

De Legal PaaS-desk beoordeelt de standaardovereenkomst tussen de PaaS-ondernemer en zijn klanten en adviseert in hoeverre deze documentatie voldoende zekerheid biedt ten aanzien juridische risico's op het gebied van, onder meer, eigendom, bescherming van persoonsgegevens, garanties, schade, reparatie- en terugnameverplichtingen. De ondernemer ontvangt een contract op maat of concrete contractteksten. Hij heeft hiermee zekerheid dat deze teksten voldoen aan de voorwaarden die ABN AMRO aan zo'n contract stelt in het kader van het financieringstraject. NautaDutilh biedt deze dienst aan tegen een vast, gereduceerd, tarief. 

Sjoerd Meijer, een van onze partners op het gebied van contractrecht en hoofd van onze Legal PaaS Helpdesk zegt hierover: 'We zien dat steeds meer ondernemers kiezen voor een circulair businessmodel, maar tegelijkertijd zien we ook dat contracten hier nog niet klaar voor zijn. Dit zorgt voor onnodige administratieve rompslomp voor ondernemers die met hun manier van ondernemen willen bijdragen aan een betere wereld. Met deze Legal PaaS-helpdesk hopen we een deel van deze obstakels weg te nemen en ervoor te zorgen dat deze ondernemers zich bezig kunnen houden met waar het echt om gaat.'

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.