Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 15-12-2014


Ondernemers willen dat hun jonge bedrijven groeien en ze staan hierbij vaak voor moeilijke keuzes. Extra kapitaal is één van de onontbeerlijke factoren om deze groei te bewerkstelligen. Maar welke gevolgen kan de inbreng van extra kapitaal in het bedrijf hebben? Hoe ziet de eigendomsstructuur van het bedrijf eruit na een kapitaalinjectie? Wat betekent de instap van één of meerdere investeer-ders concreet?


Om deze verschillende situaties en hun gevolgen in kaart te brengen, ontwikkelde NautaDutilh een tool waarmee eigenaars van start-ups en groeibedrijven de zogenaamde verwatering kunnen berekenen. De Anti-Dilution Calculator geeft het aantal aandelen weer die de eigenaar verliest ten gevolge van opties, warranten of conversie van obligaties in aandelen of bij inbreng van nieuw kapitaal. Dit stelt de eigenaar in staat om weloverwogen keuzes te maken in het belang van de groei van zijn bedrijf.

De calculator heeft enkele gegevens nodig, zoals de status van het bedrijf voor en na de financieringsronde. De Anti-Dilution Calculator berekent automatisch wat de concrete gevolgen zijn voor de oprichter.

De tool wordt aangeboden op www.kreskado.be, een informatief startpunt voor starters en innovatieve groeibedrijven. Bezoekers kunnen via uitgebreide Q&A’s informatie vinden over verschillende bedrijfsaspecten, gaande van marketing tot IT, waarbij NautaDutilh het juridische luik voor zich neemt. Het platform krijgt nu een mooie aanvulling met de calculator en een verklarende woordenlijst met juridische en business terminologie.

De verklarende woordenlijst heeft als doel om de ondernemers bekend te maken met de belangrijkste sleutelwoorden en verklaringen die in business documenten voorkomen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.