Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 24-06-2013


Vandaag publiceert NautaDutilh haar rapport over de verwachte stand van de bancaire zorgplicht in 2020. Dit onderwerp staat continu in de belangstelling bij financiële instellingen. Op dit moment bijvoorbeeld in verband met de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2014 in de Tweede Kamer. Stijn Franken van NautaDutilh nam afgelopen week deel aan een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer over de voorgenomen generieke zorgplicht in dit wetsvoorstel.


Larissa Silverentand en Bart Bierman van de praktijkgroep Banking & Finance van NautaDutilh zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van het rapport. Bij het opstellen van het rapport is in maart dit jaar een ronde tafelbijeenkomst met experts uit de financiële sector gehouden.

Drie van de belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

  • Banken worden in toenemende mate geacht niet alleen de belangen van hun cliënten, maar ook van derde partijen mee te nemen bij hun handelen.
  • Banken zullen aan een strengere zorgplicht (zowel gedragsrechtelijk als civielrechtelijk) worden onderworpen bij professionele(re) partijen.
  • Toezichthouders zullen actie ondernemen of proberen te ondernemen bij wat naar hun mening ongewenst gedrag is, ook als de juridische basis hiervoor niet duidelijk is of ontbreekt.

De financiële regelgeving groeit zo hard en verandert zo snel, dat financiële instellingen grote moeite hebben dit allemaal zelf bij te houden. NautaDutilh helpt haar cliënten daar graag bij. NautaDutilh ziet daarnaast dat de relatie tussen haar en de cliënt meer een business partnership wordt. En biedt haar cliënten toegevoegde waarde door niet alleen te adviseren over de huidige of aanstaande regelgeving, maar door ook naar de toekomst te kijken. Cliënten kunnen dit meenemen bij hun bedrijfsvoering en toekomstplannen. Het rapport 2020 Banks' Duty of Care is hiervan een mooi voorbeeld.

Klik hier voor het rapport (alleen Engelse versie beschikbaar).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.