Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 12-05-2014

De voorgestelde regeling uniformeert de regels voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders en de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling. Ook worden de ontslaggronden verruimd voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

In hun reactie wijzen Marianne de Waard-Preller, Robrecht Timmermans en Renate Punt-Huizer onder andere op de onduidelijkheid ten aanzien van de term 'toezichthoudend orgaan' die het voorstel op advies van de commissie vennootschapsrecht bezigt. Hoewel die in de optiek van de auteurs 'neutraal' is, 'komt het in de praktijk voor dat rechtspersonen meerdere "organen" kennen die met een toezichthoudende functie zijn belast.'
Aangezien het denkbaar is ieder toezichthoudend orgaan belast is met het toezicht op een specifiek onderdeel van het beleid van het bestuur, vragen auteurs zich af of 'elk van deze met een deel van het toezicht belaste organen als een toezichthoudend orgaan moet worden beschouwd. '

Auteurs pleiten daarnaast - ten behoeve van de eenvormigheid van de regelgeving - voor  een wettelijke basis van de monistische bestuursvorm voor stichtingen en verenigingen in Boek 2  van het Burgerlijk Wetboek en becommentariëren het voorstel verder artikelsgewijs.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.