Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 25-02-2022

Het reorganisatieplan voor ADO Den Haag is vandaag door de Haagse rechtbank goedgekeurd. Een multidisciplinair team van NautaDutilh onder leiding van WHOA-specialist Robert van Galen heeft de club en het bestuur over dit plan geadviseerd, waarbij de schuldenlast van de club fors wordt verminderd en de huidige aandeelhouders door een nieuwe investeerder worden vervangen. De uitspraak is met name relevant voor investeerders in ‘distressed M&A’ en voor schuldeisers/aandeelhouders van Nederlandse bedrijven die in financiële problemen verkeren. Het betreft een in veel opzichten baanbrekende uitspraak - waarin de wettelijke plicht van de door een reorganisatieplan getroffen schuldeisers/aandeelhouders om eventuele bezwaren tijdig kenbaar te maken, door de rechter wordt bevestigd en verduidelijkt. Een uitspraak die ook voor toekomstige WHOA-procedures nuttig is. 

De WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) trad op 1 januari 2021 in werking en wordt ook wel de ‘Dutch Scheme’ genoemd. De WHOA is voor Nederland het eerste effectieve herstructureringsmechanisme buiten een formele faillissementsprocedure om en heeft elementen in zich van zowel de Amerikaanse Chapter 11-procedure als de Britse Scheme of Arrangement. De herstructurering van ADO Den Haag is de bekendste WHOA-zaak in Nederland. De procedure werd in mei 2021 in gang gezet, waarna NautaDutilh een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verkrijgen van een aantal belangrijke beslissingen, zoals een verlenging en vervolgens verlenging van surseance, de benoeming van de zeer ervaren Jeroen Reiziger (Trip Advocaten) als herstructureringsdeskundige en ten slotte de rechterlijke goedkeuring van het reorganisatieplan zelf. Voor deze zaak was diepgaande kennis van de WHOA vereist. Ons team is als geen ander bekend met de wetsgeschiedenis van de WHOA (en de Europese herstructureringsrichtlijn), een absolute voorwaarde om de bezwaren van de (armlastige) meerderheidsaandeelhouder met succes te kunnen weerleggen. 

Het reorganisatieplan is in 10 maanden tijd onder leiding van de herstructureringsdeskundige tot stand gekomen. Daarbij hebben wij nauw met hem en met de diverse stakeholders samengewerkt. Het door NautaDutilh opgestelde plan maakt onderscheid tussen de diverse categorieën schuldeisers - concurrente schuldeisers, de belastingdienst, een groepsmaatschappij en de verstrekkers van achtergestelde leningen - en de aandeelhouders en voorziet in de uitgifte van nieuwe aandelen aan een investeerder, waarbij het huidige aandelenkapitaal per saldo wordt vervangen. De uitspraak en de motivering van de rechter in deze zaak tonen aan dat de WHOA goed werkt bij ‘distressed M&A’-transacties. 

Robert van Galen: “Het herstructureren van een voetbalclub is ingewikkeld, alleen al vanwege de licentievoorschriften. Maar ik ben blij dat het ons gelukt is en ik wil de herstructureringsdeskundige complimenteren voor zijn uitstekende werk en doorzettingsvermogen.”

Ons team bestond uit Robert van Galen, Paul Olden, Jochem Hummelen en Robert Woudenberg.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.