Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 07-01-2021

NautaDutilh heeft Maxime Vanderstraeten aangesteld als counsel, met ingang van 4 januari 2021, om de Brusselse Public & Regulatory praktijk te versterken. 

Maxime is een publiek- en administratief rechtelijk expert die zich voornamelijk toespitst op het gebied van overheidscontracten, met inbegrip van overheidsopdrachten, concessies en publieke vastgoedtransacties. Hij adviseert zowel aanbestedende diensten als lokale en internationale bedrijven en staat hen bij in procedures. 

Bijkomend ontwikkelde hij een praktijk die gericht is op overheidsopdrachten van Europese instellingen en agentschappen, voornamelijk in het kader van geschillen voor de Europese rechtbanken in Luxemburg. Hij treedt regelmatig op in publiekrechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen die voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de gewone rechtbanken worden gebracht. Hij heeft specifieke expertise in gambling litigation.

Maxime is geen onbekende bij NautaDutilh. Hij werkte van 2011 tot 2016 binnen de Public & Regulatory praktijk van het kantoor, eerst als stagiaire en daarna als associate. De praktijk groeide de afgelopen twee jaar aanzienlijk met de komst van Jens Mosselmans en andere medewerkers.

Jens Mosselmans, hoofd van de Public & Regulatory praktijk van NautaDutilh Brussel: "Ik ben verheugd met de komst van Maxime. Hij staat in de markt bekend als een getalenteerde, nuchtere advocaat, die een uitzonderlijk oog heeft voor de noden van cliënten. Zijn komst is een nieuwe hoeksteen in de ontwikkeling van onze praktijk, die de afgelopen twee jaar aanzienlijk is gegroeid dankzij een getalenteerd team waar ik zeer trots op ben. De komst van Maxime betekent ook dat we een perfect tweetalig team ter beschikking hebben dat de meest uitdagende vragen kan beantwoorden in verscheidene domeinen met betrekking tot de drie Belgische regio's.".

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.